OuderenPsychiatrieFriesland biedt expertise en zorg op maat voor ouderen met psychiatrische problemen.

Wij leveren 2e lijns geestelijke gezondheidszorg aan ouderen in Friesland. 2e lijnszorg betekent dat patiënten verwezen worden door de (huis)arts. We doen dat vanuit een kleine organisatie met korte lijnen naar verwijzers zodat we snel en adequaat kunnen inspelen op een hulpvraag.

We doen dat vanuit onze vestigingen, bij de patiënt thuis en in het verzorgings- of verpleeghuis. Dat laatste vinden wij van belang, omdat we als geen ander weten dat psychische problemen bij ouderen niet alleen bij henzelf lijden teweeg brengt, maar ook in hun directe omgeving.

OuderenPsychiatrieFriesland is onderdeel van Zorggroep Alliade


   
Bekijk onze folder   Belangrijke informatie over de eigen bijdrage   Informatie over onze KlachtenregelingClienttevredenheid

geplaatst op: 01-01-2016
Meten van clienttevredenheid: OuderenPsychiatrieFriesland maakt gebruik van de CQ index.

OuderenPsychiatrieFriesland en Alliade bundelen krachten

OuderenpsychiatrieFriesland is met ingang van september 2015 een dochterorganisatie van Zorggroep Alliade. In januari hebben beide partijen al een intentieovereenkomst tot samenwerking getekend, in september is dit definitief gemaakt.
Doel van de fusie is betere psychiatrische zorg en ondersteuning bieden voor kwetsbare ouderen.

Door de krachten te bundelen is het mogelijk om binnen Talant (gehandicaptenzorg) en Meriant (ouderenzorg) ook goede psychiatrische zorg te bieden, zowel binnen de instelling als daar buiten.

Innovatieve samenwerking Zorgbelang Fryslân en OuderenPsychiatrieFriesland

geplaatst op: 28-10-2014
Zorgbelang Fryslan heeft een nieuw onderzoek naar patiënttevredenheid ontwikkeld, een vragenlijst speciaal voor ouderen met psychiatrische problemen bij OuderenPsychiatrieFriesland (OPF). Deze vragenlijst was hard nodig, omdat ouderen via de standaard vragenlijst niet een eerlijke kans krijgen hun stem te laten horen.