OuderenPsychiatrieFriesland biedt expertise en zorg op maat voor ouderen met psychiatrische problemen.

Wij leveren 2e lijns geestelijke gezondheidszorg aan ouderen in Friesland. 2e lijnszorg betekent dat patiënten verwezen worden door de (huis)arts. We doen dat vanuit een kleine organisatie met korte lijnen naar verwijzers zodat we snel en adequaat kunnen inspelen op een hulpvraag.

We doen dat vanuit onze vestigingen, bij de patiënt thuis en in het verzorgings- of verpleeghuis. Dat laatste vinden wij van belang, omdat we als geen ander weten dat psychische problemen bij ouderen niet alleen bij henzelf lijden teweeg brengt, maar ook in hun directe omgeving.

OuderenPsychiatrieFriesland is onderdeel van Zorggroep Alliade


   
Bekijk onze folder   Belangrijke informatie over de eigen bijdrage   Informatie over onze KlachtenregelingOuderenPsychiatrieFriesland en Alliade bundelen krachten

Betere psychiatrische zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. Dat is het doel van de intensieve samenwerking tussen OuderenPsychiatrieFriesland (OPF) en Zorggroep Alliade. Beide zorgpartijen hebben daartoe een intentieverklaring ondertekend.

HKZ certificering van OuderenPsychiatrieFriesland is weer verlengd voor dit jaar.

geplaatst op: 29-10-2014
 

Innovatieve samenwerking Zorgbelang Fryslân en OuderenPsychiatrieFriesland

geplaatst op: 28-10-2014
Zorgbelang Fryslan heeft een nieuw onderzoek naar patiënttevredenheid ontwikkeld, een vragenlijst speciaal voor ouderen met psychiatrische problemen bij OuderenPsychiatrieFriesland (OPF). Deze vragenlijst was hard nodig, omdat ouderen via de standaard vragenlijst niet een eerlijke kans krijgen hun stem te laten horen.

Ouderen psychiater

Wij komen graag in contact met een bevlogen ouderenpsychiater

Introductie

OuderenPsychiatrieFriesland biedt expertise en zorg op maat voor ouderen met psychiatrische problemen. We doen dat door inventief te zijn en probleemoplossend. Als daarvoor de gebaande paden verlaten moeten worden doen we dat. Op die manier zetten we de patiënt écht centraal. We zijn een erkende GGz instelling en werken ambulant en poliklinisch.

Wij bedienen onze patiënt zo veel en dicht mogelijk in de eigen omgeving. Huisbezoeken zijn dan ook eerder regel dan uitzondering. Wij betrekken, indien mogelijk, het systeem en professionele hulpverleners bij de behandeling.. Wij vinden dat van belang, omdat we als geen ander weten dat psychische problemen bij ouderen niet alleen bij henzelf lijden teweeg brengt, maar ook in hun directe omgeving. We zijn innovatief in de eenvoud en delen onze kennis en kunde graag met onze verwijzers en hulpverleners die ook bij de patiënt betrokken zijn.

Wij zoeken een
Psychiater M/V 24-40 uur

die zich thuis voelt bij de zorg die wij geven en de organisatie die wij zijn; sterk in de regio en het contact met de patiënt centraal.
We zoeken een oplossingsgerichte psychiater met een vooruitziende blik, gevoel voor ondernemerschap, die breed inzetbaar is op het vakgebied.

Wij bieden
• Veel ruimte om de verantwoordelijke rol zelf in te vullen in een omgeving met veel kennis en ervaring
• Ruimte voor eigen specialisaties, initiatieven en ontplooiing.
• Een dynamische werkomgeving binnen een enthousiast team van hulpverleners en ondersteunend personeel
• Salaris dat recht doet aan uw opleiding en ervaring. Wij volgen minimaal de CAO-GGZ, participatie in de maatschap is op termijn bespreekbaar.

Heeft u interesse?
Heeft u interesse, maar wilt u eerst meer informatie, kijk dan op onze site (http://www.ouderenpsychiatriefriesland.nl) of bel met Reimer Brouwer, Paul Vijver of Jan Verhoeff op 088-010 8888

Uw brief met Curriculum Vitae kunt u vóór 20 januari 2015 naar OuderenpsychiatrieFriesland sturen tav S.A. Hendrikman. Liefst digitaal op sven.hendrikman@ouderenpsychiatriefriesland.nl. Het postadres staat vermeld op de website.