OuderenPsychiatrieFriesland biedt expertise en zorg op maat voor ouderen met psychiatrische problemen.

Wij leveren 2e lijns geestelijke gezondheidszorg aan ouderen in Friesland. 2e lijnszorg betekent dat patiënten verwezen worden door de (huis)arts. We doen dat vanuit een kleine organisatie met korte lijnen naar verwijzers zodat we snel en adequaat kunnen inspelen op een hulpvraag.

We doen dat vanuit onze vestigingen, bij de patiënt thuis en in het verzorgings- of verpleeghuis. Dat laatste vinden wij van belang, omdat we als geen ander weten dat psychische problemen bij ouderen niet alleen bij henzelf lijden teweeg brengt, maar ook in hun directe omgeving.

OuderenPsychiatrieFriesland is onderdeel van Zorggroep Alliade


   
Bekijk onze folder   Belangrijke informatie over de eigen bijdrage   Informatie over onze KlachtenregelingJaardocument Alliade gereed

 Het jaardocument van Zorggroep Alliade is gereed. Dat is later dan gewoonlijk. Dit komt door de decentralisaties in de zorg, die hebben geleid tot nieuwe vormen van verantwoording en controle. Dit op een goede manier doen vergt meer tijd, waardoor het opstellen van de jaarrekening ook meer tijd kostte. Niet alleen bij Alliade, maar ook bij andere organisaties die gefinancierd worden uit WMO gelden.

Leeuwarder Courant over topinkomens

Op 12 april is in de Leeuwarder courant een journalistiek stuk te lezen over de inkomsten van Friese bestuurders in 2014. Bestuurders van onze organisatie worden daarin ook genoemd. In dit bericht geven we daarop een aanvullende reactie.


Alliade in het nieuws

 Op 11 april is door RTL nieuws in meerdere journaals aandacht besteed aan de manier waarop Alliade en dochterondernemingen onderling zaken doen. RTL bericht over malversaties, maar op de site van Alliade kunt u lezen hoe zorggroep Alliade dit onderwerp beziet:
https://www.alliade.nl/723/rtl-bericht-over-alliade/

De berichtgeving gaat NIET over OuderenPsychiatrieFriesland