A A A
Letter Grootte
Ouderenpsychiatrie Friesland Ouderenpsychiatrie Friesland

De cliëntvertrouwenspersoon

Bij de vertrouwenspersoon kunt u of uw naaste(n) terecht voor het bespreken van vertrouwelijke zaken die gaan over de zorg en/of ondersteuning geleverd door OuderenpsychiatrieFriesland.

Situaties waarin u de vertrouwenspersoon kunt inschakelen
U kunt bij de vertrouwenspersoon terecht voor bijvoorbeeld:

  • Informatie of ondersteuning bij het indienen van een klacht
  • Begeleiding tijdens een gesprek over uw klacht met uw hulpverlener en/of zijn leidinggevende of klachtenadviseur (met een link naar de klachtenadviseur)
  • Wanneer u zich onheus bejegend voelt
  • Wanneer u ontevreden bent over de gang van zaken op één van onze locaties
  • Wanneer u de behoefte heeft om met een onafhankelijk iemand te praten.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon helpt u bij het helder maken van uw vraag of probleem. Ze geeft advies, biedt een luisterend oor en ze ondersteunt u bij het voeren van een gesprek met de organisatie om tot een oplossing te komen. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van OuderenPsychiatrieFriesland. De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat de vertrouwenspersoon dit niet met anderen bespreekt, tenzij u hier toestemming voor geeft.

Eigen regie en eigen kracht
De vertrouwenspersoon adviseert u, maar u behoudt zelf in alle gevallen de regie over de situatie. U bepaalt wat u wel of niet met de kwestie wil. Ook treedt de vertrouwenspersoon nooit namens u op, maar ondersteunt u in uw eigen kracht. Vragen en klachten worden anoniem geregistreerd. Zo worden knelpunten in de zorg duidelijk. Eventuele knelpunten worden geanonimiseerd met de organisatie besproken.

In contact komen
De vertrouwenspersoon voor OuderenPsychiatrieFriesland is Tannie Peters. U kunt haar bereiken op onderstaande contactgegevens:

Tel: 085 4 832 432 / 06-393 47 454 
Mail:   vpouderenpsychiatriefriesland@zorgbelang-fryslan.nl 

Contact