A A A
Letter Grootte
Ouderenpsychiatrie Friesland Ouderenpsychiatrie Friesland

Mindfulness therapie

Met ingang van 2018 biedt OuderenPsychiatrieFriesland een mindfulness therapie aan. Deze therapie/training is bedoeld voor ouderen. In dit onderdeel van de website leest u wat mindfulness is, wordt de inhoud van de training zoals hij wordt aangeboden beschreven en is praktische informatie terug te vinden.

Mindfulness Based Cognitive Therapy

Mindfulness betekent: “Met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu, zonder daar een oordeel over te hebben”.

Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging deze af te keuren of te onderdrukken. Mindfulness leert aan om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van uw gedachten, gevoelens en emoties. De training leert u bewuster stil te staan bij uw ervaring van het hier en nu en deze niet te veroordelen. Dan kan er ruimte ontstaan voor het maken van andere keuzes. Hierdoor kunt u effectiever omgaan met stress.

Meer informatie

Interesse? Stuur een e-mail naar info@opf.frl of neem telefonisch contact op.