A A A
Letter Grootte
Ouderenpsychiatrie Friesland Ouderenpsychiatrie Friesland

Mindfulness therapie

Sinds 2018 biedt OuderenPsychiatrieFriesland halfjaarlijks een mindfulness therapie aan. Deze therapie/training is bedoeld voor ouderen. De eerstvolgende cursus start op 11 september 2019.

Mindfulness Based Cognitive Therapy

Mindfulness betekent: “Met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu, zonder daar een oordeel over te hebben”.

Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging deze af te keuren of te onderdrukken. Mindfulness leert aan om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van uw gedachten, gevoelens en emoties. De training leert u bewuster stil te staan bij uw ervaring van het hier en nu en deze niet te veroordelen. Dan kan er ruimte ontstaan voor het maken van andere keuzes. Hierdoor kunt u effectiever omgaan met stress.

Meer informatie

Interesse? Stuur een e-mail naar info@opf.frl of neem telefonisch contact op.