A A A
Letter Grootte
Ouderenpsychiatrie Friesland Ouderenpsychiatrie Friesland

Verwijzen

Hoe kunt u verwezen worden?

  • Via de huisarts 
  • Via een arts/specialist

Huisartsen verwijzen via Zorgdomein en ook 2e lijns verwijzers kunnen daar gebruik van maken.

U kunt alleen direct worden verwezen als u 65 jaar of ouder bent en in Friesland woont. Uitzondering hiervan kan alleen door overleg tussen uw (huis)arts en één van onze psychiaters.

AGBcode van de instelling OuderenPsychiatrieFriesland is 22221267

Contact