A A A
Letter Grootte
Ouderenpsychiatrie Friesland Ouderenpsychiatrie Friesland

Bij wie kan ik nog meer terecht?

De cliƫntvertrouwenspersoon

Bij de vertrouwenspersoon kunt u of uw naaste(n) terecht voor het bespreken van vertrouwelijke zaken die gaan over de zorg en/of ondersteuning geleverd door OuderenpsychiatrieFriesland.

De vertrouwenspersoon voor OuderenPsychiatrieFriesland is Tannie Peters. U kunt haar bereiken op onderstaande contactgegevens:

Tel: 085 4 832 432 / 06-393 47 454 
Mail:   vpouderenpsychiatriefriesland@zorgbelang-fryslan.nl 

Meer informatie over de cliëntvertrouwenspersoon kunt u hier vinden.

Klachten en geschillen

Als OuderenPsychiatrieFriesland vinden wij kwaliteit van zorg belangrijk. Wij stellen ons als doel de zorg rondom cliënten zorgvuldig te organiseren, waarbij u als cliënt centraal staat.

Klachtenregeling
Vaak is een gesprek met de medewerker die zorg heeft verleend, al voldoende om het probleem op te lossen. Lukt dit niet, of vindt u het moeilijk om de klacht bij de medewerker kenbaar te maken, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenadviseur.

De klachtenadviseur ondersteunt cliënten en familie van cliënten bij het kenbaar en bespreekbaar maken van onvrede en klachten. De klachtenadviseur behandelt de klachten inhoudelijk niet zelf, maar zorgt ervoor dat de klachten op de juiste plaats en op de juiste manier worden behandeld.

Klachtenadviseur Ingrid de Jong is bereikbaar via:

E-mail: klachten@ouderenpsychiatriefriesland.nl
Telefoon:  0513 - 64 39 10
Mobiel 06 - 83 25 73 97
Adres:  Trambaan 10
Postbus 303
8440 AH Heerenveen

Externe klachtencommissie
Als u met een ontevreden gevoel blijft zitten, heeft u de mogelijkheid uw klacht ook in te dienen bij De Geschillencommissie Zorg. Kijk voor meer informatie op:
www.degeschillencommissiezorg.nl