A A A
Letter Grootte
Ouderenpsychiatrie Friesland Ouderenpsychiatrie Friesland

Wie zijn wij?

OuderenPsychiatrieFriesland biedt expertise en zorg op maat voor ouderen met psychiatrische problemen.

Wij leveren tweedelijns geestelijke gezondheidszorg aan ouderen in Friesland. Tweedelijnszorg betekent dat patiënten verwezen worden door de (huis)arts. We doen dat vanuit een kleine organisatie met korte lijnen naar verwijzers zodat we snel en adequaat kunnen inspelen op een hulpvraag. 

We doen dat vanuit onze vestigingen, bij de patiënt thuis en in het verzorgings- of verpleeghuis. Dat laatste vinden wij van belang, omdat we als geen ander weten dat psychische problemen bij ouderen niet alleen bij henzelf lijden teweeg brengt, maar ook in hun directe omgeving.

OuderenPsychiatrieFriesland is onderdeel van Zorggroep Alliade

OuderenPsychiatrieFriesland hanteert geen wachttijden, onze inzet is altijd in afstemming met uw behoefte en de verwijzer.