A A A
Letter Grootte
Ouderenpsychiatrie Friesland Ouderenpsychiatrie Friesland

Mindfulness training : nog plek in cursus die start 19 september!

Met ingang van 2018 biedt OuderenPsychiatrieFriesland een mindfulness training aan. Deze training is bedoeld voor ouderen. In dit onderdeel van de website leest u wat mindfulness is, wordt de inhoud van de training zoals hij wordt aangeboden beschreven en is praktische informatie terug te vinden.

Mindfulness Based Stress Reduction

Mindfulness betekent: “Met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu, zonder daar een oordeel over te hebben”.

Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging deze af te keuren of te onderdrukken. Mindfulness leert aan om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van uw gedachten, gevoelens en emoties. De training leert u bewuster stil te staan bij uw ervaring van het hier en nu en deze niet te veroordelen. Dan kan er ruimte ontstaan voor het maken van andere keuzes. Hierdoor kunt u effectiever omgaan met stress.

 

Inhoud van de training

De training bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten en een stiltedag. Een cursusgroep bestaat uit minimaal 7 en maximaal 9 personen. In de bijeenkomsten oefent u met verschillende meditatietechnieken, zoals de lichaamsscan, zitmeditatie, loopmeditatie en bewegen met aandacht. Er is gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen over persoonlijke ervaringen met de oefeningen. Een wezenlijk onderdeel van de training is zelfstudie. De meditatie- en yogaoefeningen kunt u thuis voortzetten met behulp van audiobestanden. In een werkboek staan verschillende oefeningen beschreven voor het toepassen van aandacht in het dagelijks leven. Ervaring leert dat thuis oefenen van belang is voor de effectiviteit van de training. Dit vraagt 45 minuten tot een uur per dag.

 

Wat leert u in deze training?

• Pauzeren, aanwezig zijn in het hier en nu
• Inzicht in (automatische) gedachte- en gedragspatronen
• Een vriendelijke grondhouding naar uzelf en anderen

 

Duur en plaats van de training

De trainingen worden gegeven op de woensdagmiddagen van 13.30 - 16.00 uur. De duur is 2,5 uur.

De trainingsreeks van 28 februari is juist gestart.

Op 16 mei start bij voldoende aanmeldingen een nieuwe reeks van acht wekelijkse bijeenkomsten met in de laatste weken een stiltedag op een zondag.

De locatie is op ons kantoor in Heerenveen: K.R. Poststraat 100-2 (gebouw van makelaardij Terpstra).

 

Over de trainer

De training wordt gegeven door Paul Vijver, die de mindfulness trainersopleiding bij het Centrum voor Mindfulness van het Radboud Universitair Medisch Centrum heeft gevolgd.

 

Kosten van de training

De kosten van de gehele training zijn € 250. Indien u in behandeling bent bij OuderenPsychiatrieFriesland kunt u de training tegen een aangepast tarief volgen. Vraagt u hier om bij uw behandelaar of telefonisch via ons secretariaat.

 

Wat kunt u zelf doen om van deze training een succes te maken?

Probeer alle bijeenkomsten aanwezig te zijn. In iedere bijeenkomst staat een onderdeel van de mindfulness-benadering centraal. Tijdens de bijeenkomsten doet u de oefeningen voor dit onderdeel voor het eerst in de groep onder begeleiding, zodat u ze thuis op de juiste manier zelf kunt beoefenen. Ook zit er een duidelijke opbouw in het programma. Als u deze opbouw volgt, plukt u des te sneller de vruchten van mindfulness in uw dagelijks leven.

 

Thuis oefenen. Tijdens de bijeenkomsten worden u oefeningen aangereikt, het eigen maken en integreren moet thuis en in uw dagelijks leven gebeuren. Concreet betekent dit dat u in de week tussen iedere bijeenkomst gemiddeld 45 minuten per dag besteedt aan het huiswerk. Er zijn diverse opdrachten, zoals het beluisteren van de geluidsbestanden, het uitvoeren van korte oefeningen, ervaringen noteren op een formulier etc. We hebben het allemaal soms of altijd druk, dus zal het niet altijd eenvoudig voor u zijn om deze tijd vrij te maken. Als u desondanks uzelf deze tijd gunt en met regelmaat oefent, is het belangrijkste werk gedaan.

 

Wees geduldig en mild voor uzelf. We werken aan het veranderen van diep ingesleten denk- en gedragspatronen. Dat is geen klus die van de ene op de andere dag geklaard is. Het kost tijd, inspanning en soms frustratie, omdat het resultaat van uw inspanning niet altijd meteen merkbaar is. Het is vergelijkbaar met tuinieren. Als u tuiniert, moet u eerst de grond voorbereiden, de zaadjes planten, water geven en dan geduldig wachten op het resultaat.

 

Als u besluit om deze training te gaan volgen, nodigt u zich zelf uit om:
•        tijd te nemen voor de bijeenkomsten en thuis regelmatig te oefenen;
•        naar beste kunnen de suggesties te volgen en alles welkom te heten;
•        geduldig en mild voor uzelf te zijn wanneer de effecten niet meteen merkbaar zijn.

De volgende dingen hoeft u niet te doen:
•        ingespannen uw best doen;
•        de oefeningen leuk vinden;
•        doelen stellen of vasthouden aan ideeën over gewenste resultaten;
•        uzelf beoordelen op behaalde resultaten.

Terug naar overzicht